Påtryckningar

Jag har fått påtryckningar från Skatteverket att bloggen behöver uppdateras. Det har varit lite svårt att hinna med, men nu är det dags. Barnen sover och frun också (snart).