Väntar på takstolar

Nu har väggarna till garaget varit rest i två veckor. Nu händer det inte mer förrän takstolarna kommer i mitten på vecka 33. Stommen till huset kommer vi att påbörja "lagom" innan takstolarna kommer.

Garaget är byggt liggande i fyra sektioner, en för varje vägg. Då har vi använt 45x120 reglar till syll, hammarband och stående reglar (cc 600). Sektionerna har vi sedan rest och ställt på Paroc Sylltätning 8446-00 ("Kapillärbrytande tätningslist av extruderad polyeten, för tätning mellan syll och grund."), 25 m lång och 200 mm bred. (120 mm bred fanns inte på lager) Högst upp under hammarbandet har vi på insidan fällt in en 45x120 regel för att ta upp eventuella laster från takstolar som inte hamnar direkt över en stående regel. (Onödigt eftersom takstolarna hamnar över dörrarna). På ett ställe kommer takstolen ner över en dörr och där har vi fällt en en regel på 45x195 under hammarbandet. Hörnen har vi fäst ihop med vinkeljärn och ankarskruv så att de inte ska få för sig att röra sig.
Därefter av vi spikat på liggande reglar 45x45 med första varvet jäms med syllen och sista varvet jäms med hammarbandet. Över garageportarna ökade vi på denna liggande regel från 45x45 till 45x195 för att stadga upp lasterna från garageportarna som är ganska tunga.
Utanpå stommen har vi häftat upp Paroc Vindskydd 8448-00 ("Vindskyddsfolie av polypropylen med ytbeläggning av PE.") med en häftpistol från 1971. Utanpå vindskyddet sitter slutligen en spikregel 23x45 (luftspalt) som panlen ska fästas i.

Sökbar sammanfattningSyllen sitter för närvarande fast i sockeln med betongspik som sköts in med en spikpistol med krutskott. Dessa ska kompletteras med expanderbultar eftersom spikarna lossar för lätt.