Sök
Google-annonser

Nytt Hus-bloggen

Dag 9 - Singel och radonslang

Idag började vi köra på singel på grunden. Eftersom vi hade tänkt lite fel så fick vi höja huset 10 cm relativt den ursprungliga schaktbotten, dvs. 20 cm singel istället för 10. Dessutom var det grävt lite djupare i samband med dräneringen, så på sina håll är det upp till 40 cm med singel.

Det var nära vi glömde radonslangen. Den ska ligga under singlet, ca 1 meter in från ytterväggarna. Det finns ingen radon i kommunen och ingen radon i bostadsområdet 300 meter bort, men det är billgare att gräva ner en slang än att göra en radonmätning och kommunen vågar inte tillåta något annat ifall det skulle bli problem i framtiden.

Grustransportören verkade ha för mycket att göra. Vi sa att
-  Vi behöver ett lass idag.
- Det hinner jag inte.
- Jo, inte bara idag utan nu!
- Det går inte!
- Jo, på en gång, och sen två lass senare.
- Ja, ja ett lass nu, men sen hinner jag inte förrän klockan 5 imorgon bitti.

Idag hade vi lejt en traktorgrävare med tillhörande pensionär och det var faktiskt han som förde det övertalande samtalet med grustransportören. Och dagen därpå låg där två stora lass med singel, precis som vi ville ha det. Det går undan. Från det att lastbilen anländer till det att den kör går det mindre än 60 sekunder.

(Dag 8? - Vägen jämnades till lite när grävmaskinen passerade men för övrigt var det ingen arbetsdag.)

 

Dag 7 - Avlopp under grund

Min bror kom och hälsade på. Han hjälpte till att lägga ner avlopp under grunden. Det är ju ganska viktigt att avloppet kommer upp på rätt ställe - i badrummet och inte i hallen. Det gäller att mäta noggrannt.

Sen kom barnens kusin och hjälpte till lite. Och tittade på traktorn. Sen fikade vi när allt var nedgrävt och åtkört med en padda på 140 kilo.

 

Dag 6 - Dränering

Idag började pappa och grävmaskinen lägga dränering runt huset samt ledningar till stuprören. Jag var på annat håll och jobbade med mitt vanliga jobb. En slambrunn måste man ha. Dagvattnet leder vi sedan ut i ett dike i närheten.

Vem hade trott att det skulle behövas omkring 180 meter avloppsrör (110 mm) enbart under och kring huset?
 

Dag 5 - väg

Onsdagen var egentligen arbetsfri, men grävmaskinen jämnade ut det första lasset på vägen. Men det är långt kvar innan det går att köra på den.

 

Dag 4 - Bärlager till vägen

Vägen är klar att börja byggas. I botten lägger vi en fiberduk och därefter blir det ca 30 cm förstärkningslager (storlek 0-100? mm). Framöver, när vägen blir åtkörd tillkommer ett bärlager (storlek 0-35 mm) (3-10 cm) och slutligen ett slitlager på 5 cm av grus eller liknande (storlek 0-18 mm). Ett lass av förstärkningslagret är pålagt. Om två veckor är hela förstärkningslagret klart!


Under dagen så har vi bestämt var schaktbotten ska ligga på grunden. Vi fick gräva ur ytterligare ca 40 cm på den högsta delen av kullen. De uppsatta profilerna markerar därmed färdigt golv när singel, isolering och platta ligger på plats.

Misstaget var att vi glömde att kontrollera anslutande mark. På framsidan är det gott om plats men på baksidan så ligger anslutande mark nästan i nivå med huset. Vi lurade oss själva och tog bort för mycket. Nu blir det så att vi får fylla upp med extra singel och därmed höja golvet 10 för att hamna på rätt nivå.

 

Dag 3 - Bredband

Måndag morgon! Idag la vi ner slagarna till bredbandet. Telia nöjer sig med en slang på 25 mm men det lokala kraftbolaget vill ha en slang på hela 40 mm. Det måste bli en väldigt fet fiber.


Det är inte en ubåt som har kört fel utan en spolbrunn till avloppet. Vi har satt en brunn i vardera änden av vägen, dvs det sitter en spolbrunn där jag hoppas kunna ansluta till kommunalt avlopp och en nästan uppe vid huset.

 

Dag 2 - Avlopp

Först avslutade vi arbetat med att ta av matjorden från vägen. Därefter började vi lägga ner avlopp (110 mm) och vattenledning (40 mm). Vattenledningen är extra grov eftersom trycket beräknas bli dåligt.

 

 

Dag 1 - Matjord

Klockan 9.30 kom lantmätaren för att stycka av en tomt åt oss. Dessutom skulle gränsen till grannen fastställas. Det var många som hjälpte till. Efter lite funderande bestämde vi att tomten blir drygt 3000 kvadatmeter stor. Samtidigt hjälpte barnen till att lasta av rören från släpkärran.För att kunna bygga ett hus eller en väg så får det inte ligga någon matjord i vägen. Jag hade tur och fick tag på en grävmaskin som hade några dagar ledigt. David kom med sin grävmaskin och började skyffla matjord hela dagen som lades på hög i ena änden av tomten. Om man nu ska göra det lite besvärligt för sig så bygger man inte huset alldeles vid närmaste väg utan 150 meter ifrån den. 150 meter gånger 4 meter gånger 30 cm är väldigt mycket matjord.På kvällen, när matjorden var avtagen på själv byggplatsen, gjorde vi en provutsättning av huset för att se var schaktbotten ska ligga i förhållande till omkringliggande mark. Huset kommer att hamnat på toppen av en kulle så det kommer att luta ut från husets alla sidor. Det visade sig att ena änden av schaktbotten behöver sänkas ungefär 40 cm. Det är jag som är med på bilden nedan.

 

 

Dag 0 - Rör, rör och åter rör

Kvällen innan vi började bygga skickade pappa en bild. Han hade fått tag på billiga rör och hade nu lastat släpet.

 

Huset ska ligga 150 meter från närmaste väg, dvs. jag behöver bygga en lika lång garageuppfart. Av en händelse kan jag (troligen) ansluta mig till kommunalt vatten och avlopp där vägen börjar.

Så då behövs:

  • 300 meter avloppsrör.
  • dräneringsrör
  • slambrunn
  • radonslang
  • vattenledning
  • 2 x bredbandsslang (2 olika operatörer)
  • Skyddsslang för elkabel
  • diverse kopplingar
  • Fiberduk att lägga under huset och under vägen
 

Att bygga ett hus...

Denna blogg kommer att handla om mig och min familj som bygger ett hus under det närmaste året.

Tomten ligger med utsikt över Vättern (2 km), 150 meter från ära och redlighet. Jag har tagit tjänstledigt på 50 procent liksom min far har pensionerat sig på 50 procent för att kunna bygga huset i egen regi. Det blir ett lösvirkeshus och det är rimligt att anta att det blir klart om cirka ett år.

Bygget har redan påbörjats och mer information kommer framöver.